0 800 800 089

Заказать звонок

  1. Неверный Ввод
  2. Неверный Ввод
  3. Неверный Ввод
Товар добавлен в корзину Товаров в корзине на сумму

Гарантийные сроки на продукцию:

Наименование бренда:

Гарантийные сроки:

Asus

1 - 3 года

Sony

1 - 2 года

Samsung

1 - 3 года

Microsoft

1 - 3 года

Fujitsu

1 - 2 года

Panasonic

1 - 5 года

 

Гарантийный срок на продукцию Asus в авторизированных сервисных центрах: 1 - 3 года

Ремонт и гарантия:http://www.asus.com/ua/support/Search/Warranty/

Как найти ближайший сервисный центр Asus:  http://www.asus.com/ua/support/Service-Center/Ukraine%20(Russian)

Центр информации потребителей:044 545 77 27

 

Гарантийный срок на продукцию SONY в авторизированных сервисных центрах: 1 - 2 года

Ремонт и гарантия: http://www.sony.ua/support/uk/repair

Как найти ближайший сервисный центр SONY: http://www.sony.ua/support/uk/repair/asc

Центр информации потребителей: 0 800 307 669; 044 483 03 89

 

Гарантийный срок на продукцию Samsung в авторизированных сервисных центрах: 1 - 3 года

Ремонт и гарантия: http://www.samsung.com/ua_ru/support/

Как найти ближайший сервисный центр Samsunghttp://www.samsung.com/ua_ru/support/servicelocation/

Центр информации потребителей:0 800 502 000

 

Гарантийный срок на продукцию Microsoft в авторизированных сервисных центрах: 1 - 3 года

Ремонт и гарантия: http://www.microsoft.com/uk-ua/default.aspx

Как найти ближайший сервисный центр Microsoft: http://www.microsoft.com/uk-ua/default.aspx

Центр информации потребителей: 0 800 308 80 01

 

Гарантийный срок на продукцию Fujitsu в авторизированных сервисных центрах: 1 - 2 года

Ремонт и гарантия: http://www.fujitsu.com/ua/support/service_support/warranty/

Как найти ближайший сервисный центр Fujitsu:http://www.fujitsu.com/ru/support/

Центр информации потребителей:0 800 500 680

 

Гарантийный срок на продукцию Panasonic в авторизированных сервисных центрах: 1 - 5 года

Ремонт и гарантия: http://service.panasonic.ua/UKR/warranty.php

Как найти ближайший сервисный центр Panasonic: http://service.panasonic.ua/UKR/show_sc/

Центр информации потребителей: 0 800 309 880

 

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

{Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2741-VI від 02.12.2010}

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України

(Необходимо смотреть полный перечень с изменениями, внесенными согласно Постановлениям КМ N 1317 (1317-2003-п) от 20.08.2003, N 1642 (1642-2004-п) от 13.12.2004, N 1173 (1173-2005-п) от 07.12.2005)

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

 

1. Приобретение товара ненадлежащего качества: Согласно ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» при выявлении существенных недостатков, которые возникли по вине изготовителя товара, на протяжении гарантийного срока потребитель имеет право на замену товара или возврат денег.

Существенным недостатком, согласно п. 12 ст. 1 Закона Украины «О защите прав потребителей», считается недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине изготовителя, после его устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков: 

а) он вообще не может быть устранен;
б) на его устранение требуется более четырнадцати календарных дней;
в) он делает товар существенно другим, чем предусмотрено в договоре.

При необходимости проверки качества товара может быть произведена экспертиза авторизированным производителем Сервисным Центром, в процессе которой устанавливается факт нарушения потребителем гарантийных условий эксплуатации товара. В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» экспертиза организовывается в трехдневный срок с дня получение от потребителя письменного согласия на проведение экспертизы продукции. Если по итогам проведения экспертизы будет доказано, что недостатки возникли после передачи товара потребителю впоследствии нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки,требования потребителя не подлежат удовлетворению, а потребитель обязан возместить затраты на проведение экспертизы.

Требование потребителя о замене товара подлежит немедленному удовлетворению при его наличии, а в случае его отсутствия - в двухмесячный срок с момента подачи заявления. Если удовлетворить требование в установленный срок невозможно, то потребитель вправе на свой выбор требовать замены товара с недостатками на другой товар другой марки (модели) надлежащего качества с соответствующим перерасчетом цены или возврата денег. 

Во время замены товара с недостатками на товар аналогичной марки (модели) надлежащего качества, цена на который изменилась, перерасчет стоимости не производится. В случае замены товара на такой же другой марки (модели) надлежащего качества перерасчет стоимости товара с недостатками в случае повышения цены производится исходя из его стоимости на время обмена, а в случае снижения цены – исходя из стоимости во время покупки. 

Требования потребителя о возврате денег подлежат удовлетворению в день предъявления соответствующего требования, а в случае невозможности возврата денег – не позднее, чем на протяжении семи дней. Расчет с потребителем в случае повышения цены на товар производится исходя из его стоимости на момент предъявления соответствующего требования, а в случае понижения цены – исходя из стоимости товара на момент его покупки. 

2. Приобретение товара надлежащего качества: Согласно ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на протяжении 14 дней, не считая дня покупки, заменить товар надлежащего качества на аналогичный, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, цвету или не может быть использован по назначению, но при условии если товар не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские качества, пломбы, заводская упаковка, документы. 

Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, потребитель имеет право или приобрести любые другие товары, или получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара, или поменять товар на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу. 

При возврате денег расчеты с потребителем проводятся исходя из стоимости товара на момент его покупки и при наличии у потребителя паспорта. Деньги возвращаются в день предъявления требования, а в случае невозможности возврата денег – не позднее чем на протяжении 7 (семи) рабочих дней, не включая праздничные и выходные дни. 

Требования потребителя рассматриваются только после предъявления товарного чека, подтверждающего покупку, полной комплектации товара, заводской упаковки, на которой имеется штрих код, гарантийного талона, а в случае приобретения товара ненадлежащего качества - при наличии акта (с круглой печатью) авторизированного производителем Сервисного Центра с фиксацией факта о наличии «существенного недостатка» у приобретенного товара. 

Замена товара или возврат денег возможен только при соблюдении всех условий и процедур.

Вам будет отказано в замене товара или возврате денег, если: 

• с момента приобретения товара, не имеющего существенных недостатков, прошло более 14 дней;
• товар, не имеющий существенных недостатков, не является новым, т. е. был в использовании или не в идеальном состоянии;
• при проверке качества товара обнаружены признаки постороннего вмешательства (вскрытие, попытка ремонта) или нарушены другие условия гарантийного обслуживания;
• отсутствует документ, подтверждающий факт покупки товара, или гарантийный талон, полная комплектация товара.

Также обращаем Ваше внимание, что согласно п. 3 ст. 4 Закона Украины «О защите прав потребителей» потребитель обязан:
1) перед началом эксплуатации товара внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации, изложенными в предоставленной изготовителем (продавцом) документации на товар;
2) в случае необходимости разъяснения условий и правил использования товара – до начала использования товара обратится за разъяснениями к продавцу (изготовителю) или другому указанному в эксплуатационной документации лицу, который исполняет их функции;
3) пользоваться товаром согласно с его целевым назначением и придерживаться условий (требований, норм, правил), установленных изготовителем товара в эксплуатационной документации;

4) с целью предотвращения негативных для потребителя последствий использования товара – придерживаться предусмотренных изготовителем в товаре методов безопасности и предусмотренных эксплуатационной документацией специальных правил, а в случае отсутствия таких правил в документации – придерживаться обычных понятных методов безопасности, установленных для товаром такого рода.

Для замены или возврата товара при себе необходимо иметь:

·       товар (и всю его комплектацию, включая упаковочные элементы и полную неповрежденную упаковку),

·       товарный чек (акт приема-передачи),

·       гарантийный талон.

 

Полный текст документа ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів ЗДЕСЬ

Возврат или обмен товара производится по предварительному согласованию с менеджером в телефонном режиме. Номер телефона для связи: 0 800 800 089

 

                                                                 
  УМОВИ ГАРАНТІЇ                                             
                                                                 
                                                                 
  1.Гарантійний ремонт здійснюється за умови дотримання таких умов:                          
  1.1. Наявності цього гарантійного талону та чека про покупку;                                
  1.2. Правильному та чіткому заповненню гарантійного талона;                              
  1.3. Наявності виробу, що потребує ремонту.                                      
  2. Гарантія включає заміну частин і виконання ремонту під час дії гарантійного терміну.                  
  3. Гарантія не поширюється на будь-який виріб за таких умов:                              
  3.1. Використання програмного забезпечення, непередбаченого виробником;                      
  3.2 .Використання аксесуарів, непередбачених виробником;                                
  3.3. Порушення цілісності гарантійних пломб;                                      
  3.4. Наявності механічних пошкоджень, що стали наслідком падіння, дії надмірного тиску,                 
          або  вплив інших умов, непередбачених інструкцією з експлуатації;                          
  3.5. Наявності у виробі залишків будь-якої рідини, або ознак її впливу;                            
  3.6. Наявності в середині виробу сторонніх предметів аба комах;                              
  3.7. Порушення умов експлуатації викладених в інструкції;                                  
  3.8. Самостійне відкриття панелей, ремонт або заміна внутрішніх комунікацій;                      
  3.9. Неповне та нечітке заповнення гарантійного талону;                                  
  3.10. Пошкодження в результаті стихійного лиха (природних явищ);                            
  3.11. Пошкодження, спричинені підвищенням або зниженням напруги в мережі;                      
  3.12. Неправильне підключення до електромережі;                                    
  3.13. Пошкодження, спричинені дефектами системи, в якій використовувався виріб;                    
  3.14. Пошкодження, спричинені використанням виробу не за призначенням.                        
  4. Ця гарантія не є дійсною, якщо буде видалено або змінено серійний номер виробу.                  
  5. Дія гарантії не поширюється на природний знос виробу.                                
  6. Дана гарантія не поширюється на будь-які блоки живлення (внутрішні або зовнішні).                  
  7. У випадку неможливості ремонту зіпсованого виробу, заміна здійснюється тільки за наявності            
    упаковки, паспорта виробу та документа, який засвідчує його оплату, цого гарантійного талона.            
  8. Транспортування зіпсованого виробу до сервісного центру здійснюється клієнтом.                  
  9. Ця Гарантія не є дійсною без підпису клієнта та продавця.                                
                                                                 
                                                                 
  З умовами гарантії ознайомлений, до комплектації та зовнішнього вигляду претензій не маю.

Підпис клієнта  ____________________________________
                                                 
                                                                 


Відкрита (публічна) оферта акта прийому на діагностику, ремонт:
 

Умови:
• Сервісний центр залишає за собою право відмови у гарантійному ремонті у разі виявлення недотримання норм користування пристроєм встановлених виробником, тобто механічні пошкодження, пристрої що вийшли з ладу через перепади напруги в електромережах, рідина всередині, пил, бруд і т. п., а також природний знос внутрішніх частин пристрою - не є гарантійним випадком. Також не є гарантійним випадком - будь-які блоки живлення (внутрішні або зовнішні), які вийшли з ладу при будь-яких умовах використання споживачем.
• Цей документ заповнюється представником магазину для подальшої передачі в сервісний центр (на далі "СЦ"), в якому описується тільки зовнішній стан пристрою (відколи, подряпини, вм'ятини і т. д). І чи не є описом внутрішнього та фактичного стану пристрою, а також не є підставою для виставлення претензій до магазина «Reader» або його представників. Фактичний та остаточний стан пристрою та виявлення несправності приладу встановлюється тільки після діагностики в СЦ.
• При проведенні ремонту, СЦ не несе відповідальності за збереження програмного забезпечення та інформації, яка може знаходиться на жорсткому диску.
• Клієнт повинен самостійно забезпечити збереження інформації або замовити цю послугу працівникам СЦ.
• СЦ не несе відповідальності за наявність будь-якої інформації у будь якому вигляді та за неліцензійне програмне забезпечення яке може бути присутнє на пристрої клієнта в момент його передачі.
• Всю відповідальність за наявну інформацію несе виключно власник приладу (клієнт) або людина, яка його представляє.
• Замовник шляхом підписання надає згоду на обробку власних персональних даних та надання доступу до персональних даних третім особам з метою надання йому послуг сервісним центром.
• Замовник посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних та отримав роз'яснення про свої права, як суб'єкта персональних даних відповідно до ст.8 Закону України “Про захист персональних даних».
• При періодичному характері виникненні заявленої Замовником несправності, початком робіт по її усуненню вважається день виявлення несправності виконавцем в сервісному центрі.
• Строк виконання замовлення-14 днів. У разі відсутності необхідних запасних частин термін ремонту може перевищувати 14 днів з дня прийняття (вважається день виявлення несправності виконавцем) обладнання/виробу в ремонт але не більше ніж 90 днів.
• Видача обладнання виконується тільки після отримання оплати за проведену роботу та запасні частини (за винятком гарантійних випадків).
• Сервісний центр не несе відповідальності за можливу втрату данних в пам'яті пристрою, а також за залишені SIM, Flash картки, аксесуари та інше.
• Замовник (кліент) шляхом підписання надає згоду та приймає на себе ризики можливої повної чи часткової втрати працездатності приладу під час ремонту або діагностики, без подальшого виставлення претензій до магазину "Reader", сервісного центру або їх представників.
• Термін зберігання приладу з дати готовності 30 днів. Після завершення терміну зберігання, сервісний центр залишає за собою право утилізувати прилад без прийняття претензій по ньому.